Otvaranje programskim ključevima – BlueCompact

BlueCompact sistem zaključavanja s elektronskim cilindrima i ključevima, omogućava jednostavno korištenje bez upotrebe dodatnog softwarea. Upravljanje sistemom vrši se pomoću aplikacije na Androidu 4.4 ili više, te iOS 7 ili više, bluetooth vezom.

Veličina sistema je ograničena na maksimalno 25 cilindara, te 99 ključeva.

Pomoću aktivacijskog ključa programiraju se cilindri i korisnički ključevi, te se na taj način daju ovlaštenja pojedinim ključevima.

Moguće je očitati po svakom cilindru do 200 događaja.

Aktivacijski ključ

Wink Haus

 • dolazi u paketu BlueCompact
 • ključ za aktiviranje te upravljanje korisničkim ključevima i cilindrima
 • radna temperatura od -25°C do 70°C
 • vijek trajanja baterije 30.000 korištenja ili 4 godine stand by

Korisnički ključevi

Wink Haus

 • elektronski ključevi za otvaranje cilindara
 • programibilni pomoću aktivacijskog ključa

Cilindri

Wink Haus

 • elektronski cilindri raznih dimenzija prema DIN-u
 • različite izvedbe obzirom na količinu korisnika (sa unutarnjom ili vanjskom baterijom)
 • zaštita IP 54
 • klasa VdS II
 • radna temperatura od 5°do 55°
 • elektronski kontrolirani s jedne ili obje strane
 • ovisno o tipu baterije omogućava od 10.000 do 120.000 otvaranja ili 6 do 10 godina stand by
 • moguće je očitati evidenciju ulazaka po ključu

Showroom: Nova ves 78
Skladište: Koledinečka 6 (Dubrava)