Navkom je jedan od vodećih proizvođača na području biometrijske kontrole pristupa u Europi.

Usredotočeni su, prije svega, na razvoj i proizvodnju proizvoda za stambene objekte i manja poduzeća.

Svakodnevno razvijaju nova rješenja koja su kompatibilna sa svim varijantama kontrole pristupa.