Klinovi protiv dizanja vrata

  • klinovi protiv dizanja vrata
  • ugradnja u krilo i dovratnik pored spojnice

Klin protiv dizanja vrata

Klin protiv dizanja vrata II

Klin protiv dizanja vrata III