Kao i obitelj koja njeguje svoje članove s ljubavlju i pažnjom, Colombo Design doživljava svoje proizvode kao obitelj, te se na isti način odnosi prema proizvodnji i tradiciji istih. Svaki privatni prostor u koji te kvake dođu postaje dom, nikada upitne kvalitete, dizajna i funkcije.