Talijanski proizvođač sefova za privatnu i javnu upotrebu, te javnobilježničkih ormara i ormara za oružje.

Velika paleta protupožarnih sefova, sefova za automobile, hotelskih…

Ugradnja u zid ili pričvrščivanjem za zid ili pod tiplama i vijcima.