Proizvodi FSB-a mogu se pronaći gdje god arhitektura susreće kulturu.

Ukratko, na vrhuncu ljudi i arhitekture. Uključuju klasični okov za vrata i prozore, brave, zatvarače za vrata i pante u odgovarajućim stilovima i materijalima.