Reklamacije

Raskid Ugovora i povrat

Kupac u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sredstvima daljinske komunikacije u roku od 14 radnih dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Hora d.o.o.u, na adresu sjedišta istog. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Hora d.o.o.u o svom trošku, na adresu sjedišta Hora d.o.o.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Hora d.o.o.. e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Hora d.o.o.u dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je Proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu sjedišta Hora d.o.o.