Boole kvaka

  • DND Boole kvake za PVC i aluminijska vrata
  • Boole kvake za PVC i aluminijska vrata - ONO Crna
  • Boole kvake - OC Sjajni krom
  • Boole kvake za PVC i aluminijska vrata - PCS kromat
  • boole_pvx-min
  • boole_pvdsg-min
  • boole_pgs-min
Tehnički nacrt za ugradnju

 

Sifra: N/A
Boja Dnd

PGS – Visoka zaštita dojam grafit, PVD-SG – Visoka zaštita dojam antiknog satiniranog zlata, OC – Sjajni krom, ONO – Crna, PCS – Kromat, PVX – Visoka zaštita dojam INOX

Tip kvake

Za ulazna vrata, Za sobna vrata, Za sanitarije