MODULAR 3 POŠTANSKI SANDUČIĆ

  • ALUBOX MODULAR 3 POŠTANSKI SANDUČIĆ

Model s jednim vratima.

Boje i ostali detalji se mogu vidjeti na ‘Tehnički nacrt za ugradnju’.

 

DIMENZIJE

39 cm x 27 cm x 13 cm

Tehnički nacrt za ugradnju