MODULAR 3/2 POŠTANSKI SANDUČIĆ

  • ALUBOX MODULAR 3/2 POŠTANSKI SANDUČIĆ

Sandučić s prednjim i stražnjim vratima.

Boje i ostali detalji se mogu vidjeti na ‘Tehnički nacrt za ugradnju’.

DIMENZIJE

39 cm x 27 cm x 15 cm

Tehnički nacrt za ugradnju