MODULAR 2T POŠTANSKI SANDUČIĆ

  • 300x300 ALUBOX MODULAR 2T

Poštanski sandučić s mogućnošću produljivanja 27cm-14.5cm.

Boje i ostali detalji se mogu vidjeti na ‘Tehnički nacrt za ugradnju’.

DIMENZIJE

12.5 cm x 38.5 cm x 27cm/41.5 cm

Tehnički nacrt za ugradnju